Chính sách bảo mật

Loading...

Chúng tôi là ai

Tất cả mọi url có chứa https://tienichhay.net/ ở phía trước đều thuộc trang tiện ích của Dịch Thuật Phương Đông. Trang tiện ích này được lập ra giúp đơn giản hóa các công việc mang tính lặp đi lặp lại hoặc mang lại tiện ích cho người dùng.

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nào của người dùng mà chỉ hiển thị các bình luận của người dùng Facebook đã để lại.

Media

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Một số tiện ích trên trang này có sử dụng Cookie nhằm giúp bạn lưu trữ các nội dung như danh sách các đối tượng yêu thích hoặc lưu trữ tạm thời để bạn có thể khôi phục lại nếu nhỡ tay làm refresh trang trong khi đang nhập dữ liệu. Tùy vào mỗi tiện ích, cookie có thể lưu trữ tối đa 1 năm hoặc có thể trong vài phút.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào của bạn trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi do vậy cũng không chia sẻ bất kỳ thông tin nào của bạn với ai.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận của bạn sẽ tồn tại đến lúc nào là phụ thuộc vào Facebook. Bởi bạn đã bình luận bằng tài khoản Facebook của bạn và chúng tôi chỉ hiển thị mã nhúng của nó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Bạn có thể tự xóa mọi cookie, lịch sử duyệt web trên trình duyệt bạn sử dụng. Bạn cũng có thể truy cập Facebook để tìm nơi xóa các bình luận mà bạn đã bình luận trên Trang web của chúng tôi.

TOP
×
x