Chọn tên ngẫu nhiên - Chọn tên Random 2024

Loading...

Tổng: 0
Danh sách đã lưu
Tùy chỉnh
Số lượng
Thời gian (s)
...

Công cụ chọn tên ngẫu nhiên này là gì?

Chọn tên ngẫu nhiên là một công cụ cho phép bạn chọn một hoặc nhiều tên ngẫu nhiên cùng lúc trong danh sách các tên bạn nhập vào.

Công cụ chọn tên ngẫu nhiên này dùng làm gì?

 • Tạo mini game: Bạn có thể nhập vào danh sách các từ vựng tiếng Anh chẳng hạn và khi quay vào từ vựng nào, hãy yêu cầu học sinh phát âm từ đó.
 • Trong lớp học: Hãy dán danh sách học sinh vào đây và ấn Bắt đầu để chọn ngẫu nhiên một hoặc vài học sinh lên trả lời câu hỏi của bạn.
 • Chọn tên: Giống như công cụ vòng quay random tên. Nếu bạn muốn chọn một tên cho con hoặc thú cưng của bạn. Hãy nhập vào danh sách mà bạn muốn và ấn nút Bắt đầu để chọn ngẫu nhiên.
 • Nhà bán lẻ: Nếu bạn là một nhà bán lẻ, bạn có thể nhập một danh sách khách hàng nhận hàng và ấn nút "Bắt đầu" để chọn ngẫu nhiên khách hàng được nhận quà từ bạn.

Cách dùng công cụ chọn tên ngẫu nhiên này?

 • Trước tiên: Hãy nhập danh sách tên vào ô danh sách.
 • Tiếp theo: Nhập số lượng tên bạn muốn chọn (Mặc định là 1)
 • Cuối cùng: Click vào nút "Bắt đầu" để chọn ngẫu nhiên một hoặc nhiều tên từ danh sách mà bạn đã nhập ở bước trên.
 • Ngoài ra, để tăng tính hồi hộp thì bạn có thể đặt thời gian lâu hơn chút như 5s hoặc 6s

Cách lưu thành danh sách dùng nhiều lần

Nếu bạn sử dụng công cụ này thường xuyên, thay vì mỗi lần phải nhập lại các mục thì bạn hãy lưu nó thành danh sách để dùng lại. Mỗi khi cần dùng bạn chỉ vào phần danh sách đã lưu và chọn danh sách muốn sử dụng là xong. Để làm được việc đó, bạn hãy theo các bước dưới đây.

 • Bước 1: Sau khi đã nhập các tên vào ô nhập như ở hướng dẫn trên, bạn hãy ấn chỗ Lưu danh sách
 • Bước 2: Một ô nhập tên của danh sách hiện ra, bạn hãy đặt tên cho danh sách này sao cho ngắn gọn và dễ nhớ
 • Bước 3: Ấn Lưu để lưu danh sách này.

random chữ, phần mềm chọn tên ngẫu nhiên, gọi tên ngẫu nhiên, chọn tên random, chọn nhiều tên ngẫu nhiên, vòng quay may mắn

TOP
×
x