Chuyển chữ Hoa ⇌ chữ thường online 2024

Loading...

Số từ: | Số ký tự | Số dòng: | Khoảng trắng (space):

bằng   /  
Tìm ký tự   thay bằng ký tự    

Công cụ chuyển chữ HOA thành chữ thường và chữ thường thành chữ HOA online

Giúp bạn chuyển chữ Hoa sang chữ thường và chữ thường thành chữ Hoa một cách nhanh chóng mà không cần phải mở App hay cài đặt phần mềm nào. Công cụ online tương thích mọi nền tảng thiết bị.

  1. Sang chữ Hoa / Upper Case: Khi bạn ấn nút này thì toàn bộ văn bản của bạn sẽ được chuyển đổi sang chữ IN HOA.
  2. Sang chữ thường / Lower Case: Nếu ấn nút này, toàn bộ văn bản sẽ chuyển sang chữ thường.
  3. Chữ Hoa đầu câu (dòng) / Sentence Case: Khi click nút này, toàn bộ văn bản sẽ chuyển sang chữ thường còn chữ cái đầu câu (dòng) sẽ là chữ In Hoa.
  4. Viết Hoa chữ cái đầu / Capitalized Case: Tất cả các từ sẽ có chữ cái đầu được In Hoa.
  5. Chữ gạch ngang: Tạo chữ gạch ngang / Strike Through để copy vào Facebook / Twitter hoặc những nơi không cho định dạng html.
TOP
×
x