Lọc chữ tiếng Trung Quốc từ văn bản hoặc từ HTML 2024

Loading...

Mục đích:

Khi bạn nhập văn bản hoặc mã html vào công cụ này, công cụ sẽ xoá tất cả các ký tự, mã html không phải tiếng Trung Quốc và chỉ giữ duy nhất văn bản là tiếng Trung Quốc thuần tuý.

Xoá comment bắt đầu bằng:

Ứng dụng:

Bạn có văn bản chứa lẫn lộn cả tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Việt hoặc cả các mã HTML trong khi bạn lại muốn lọc các chữ tiếng Trung Quốc ra thôi. Nếu không có công cụ, có lẽ bạn phải ngồi xoá từng dòng chữ cho đến khi hết các ký tự latin, hết các mã html và chỉ còn tiếng Trung Quốc. Với thời đại 4.0 việc làm thủ công như vậy thật là "Low Tech". Công cụ này giúp bạn lọc tiếng Trung Quốc từ văn bản đó chỉ trong tiktak.

Ngoài ra với các công ty dịch thuật, thường xuyên dịch game Trung Quốc, dịch phần mềm (app) khi nhận được yêu cầu báo giá dịch thuật cho game, app thì cần phải lọc chữ tiếng Trung Quốc có trong source code ra để đếm xem có bao nhiêu từ thì mới báo giá được. Công cụ này sẽ giúp các sales man tính được số lượng từ tiếng Trung có trong văn bản hoặc source code của game hoặc app một cách dễ dàng hơn.

Remove All Except Chinese, xoá tất cả trừ tiếng Trung, lọc tiếng Trung từ văn bản online

TOP
×
x