Extract Text Value From JSON online 2024

Loading...
Options
Remove characters
Note: If the JSON is corrupted, copy the JSON here to fix it.
Total Words: 0

Công cụ Extract Text Value From JSON này làm gì?

Công cụ này giúp bạn lọc được các văn bản từ một chuỗi JSON (hay extract text value from JSON string). Công cụ này rất hữu ích đối với các công ty dịch thuật như Dịch Thuật Phương Đông trong các trường hợp như cần thống kê số từ cần phải dịch thuật từ các file JSON trong các file ngôn ngữ của phần mềm, game, app. Bạn sẽ làm thế nào nếu Sếp bạn yêu cầu bạn đếm xem có bao nhiêu từ trong mỗi file JSON cần phải dịch để báo giá dịch thuật cho khách hàng? Bạn không thể nào copy hết nội dung file JSON vào Word để word count được và cũng không thể ngồi copy từng từ hoặc cụm từ trong các ô JSON value được. Nếu bạn gặp tình huống đó, công cụ này sẽ rất hữu ích cho bạn.

Làm thế nào để lọc được văn bản giá trị từ JSON?

Rất đơn giản, hãy làm theo các bước sau:

  1. Dán toàn bộ nội dung file JSON của bạn vào ô nhập dữ liệu ở trên
  2. Bạn có tùy chọn xóa một hoặc nhiều ký tự hoặc tất cả các số (0-9) mà bạn không muốn xuất hiện trong văn bản kết quả. Nếu không, hãy để mặc định.
  3. Ấn nút Extract Text để lọc văn bản
  4. Copy hoặc Save as TXT file kết quả

>> Tham khảo thêm công cụ Extract Text From XML online

Dịch Thuật Phương Đông là đối tác dịch thuật game, dịch thuật phần mềm, dịch thuật website của nhiều

extract text value from json online, JSON parse online, JSON to text, get value from JSON string online, get string value from JSON, convert JSON to text, extract JSON value from string, lọc text từ JSON, lấy văn bản từ JSON, đếm số từ từ file JSON

TOP
×
x