Xoá tất cả số khỏi văn bản - Remove All Digits From Text

Loading...

Xoá tất cả các số từ [0..9] từ văn bản của bạn. Ví dụ: Xin chào1 thế giới3 2024 => Xin chào thế giới

Bạn chỉ cần dán văn bản có chứa cả chữ và số vào công cụ này và nhận kết quả là văn bản đã xoá hết số và chỉ giữ lại văn bản không có số ngay bên cạnh. Bạn có thể sao chép hoặc download văn bản dưới dạng file .txt

Tham khảo thêm: Chỉ lấy số từ văn bản online

remove number from text, remove digits from text online, xoá số trong văn bản trực tuyến

TOP
×
x