Icon cờ các quốc gia | Tất cả các nước và kích thước 2024*

Loading...

Tuỳ chọn

1. Kiểu

2. Kích thước

3. Mẫu mã nhúng

<img src="https://tienichhay.net/uploads/flags/:style/:size/:country_code.png">

4. Ví dụ

<img src="https://tienichhay.net/uploads/flags/flat/64x64/vn.png">
<img src="https://tienichhay.net/uploads/flags/shiny/64x64/vn.png">

5. Kết quả

Flat
Shiny

Danh sách Cờ các quốc gia

Bấm phải chọn Save Image As... để lưu ảnh về máy của bạn

Loading...
Chờ chút...

Kiểu (Style)

Chúng tôi hỗ trợ 2 Style cờ là Flat (phẳng)Shiny (đổ bóng), bạn có thể lựa chọn kiểu và kích thước rồi tải về máy bằng cách bấm vào ảnh và chọn Save Image As hoặc download cả bộ cờ các quốc gia theo tuỳ chọn kích thước và kiểu ở trên.

Kích thước (Size)

Hiện tại chúng tôi hỗ trợ các kích thước từ 16px, 24px, 32px, 48px, 64px, 128px để bạn có thể sử dụng cờ trong các trường hợp khác nhau. Bạn cũng có thể copy mã nhúng vào website của bạn bằng cách chọn mã quốc gia, kích thước và kiểu.

Tham khảo Game đoán cờ các nước

Cờ các nước, Cờ tổ quốc, country flags icon, vietnam, english, korea, china flag, country code, country flag vector, quốc kỳ các nước trên thế giới, download icon lá cờ

TOP
×
x