Cờ các nước châu Mỹ - Flags of America countries

Loading...

Tuỳ chọn

1. Kiểu

2. Kích thước

3. Mẫu mã nhúng

<img src="https://tienichhay.net/uploads/flags/:style/:size/:country_code.png">

4. Ví dụ

<img src="https://tienichhay.net/uploads/flags/flat/64x64/vn.png">
<img src="https://tienichhay.net/uploads/flags/shiny/64x64/vn.png">

5. Kết quả

Flat
Shiny

Danh sách Cờ các nước châu Mỹ

Bấm phải chọn Save Image As... để lưu ảnh về máy của bạn

Loading...
Chờ chút...

Tham khảo Game đoán cờ các nước châu Mỹ

Cờ các quốc gia châu mỹ, quốc kỳ các nước châu mỹ, flags of America countries

TOP
×
x