Chia nhóm ngẫu nhiên | Random chia nhóm | Random group

Loading...

Cách chia:

Số lượng nhóm trưởng

Công cụ chia nhóm ngẫu nhiên này có thể làm gì?

Công cụ/tiện ích/phần mềm/app chia nhóm ngẫu nhiên online này giúp bạn:

  • Chia một danh sách các thành viên thành nhiều nhóm/đội một cách ngẫu nhiên (random) theo số lượng mà bạn thiết lập
  • Chọn ra nhóm trưởng / đội trưởng cho mỗi nhóm
  • Xuất ra file CSV để bạn có thể xem trên Excel hoặc Google Sheets hoặc tạo bản in ấn

Hướng dẫn

Bạn chỉ cần nhập vào danh sách các thành viên, số lượng nhóm/đội muốn chia, lựa chọn cách chia theo số lượng nhóm hoặc theo số người trong mỗi nhóm, chọn nhóm trưởng/đội trưởng nếu muốn ➡ Ấn nút Chia nhóm.

Ứng dụng

Chia các nhóm ngẫu nhiên trong lớp học, chia cặp 2 người trong mỗi nhóm, trong công ty để tạo team building, trong đội bóng hoặc để làm việc gì đó mà không mất thời gian lựa chọn từng người cho từng đội.

Hướng dẫn tạo Random Group trên Excel

Ví dụ bạn có một danh sách họ tên các thành viên và muốn chia ngẫu nhiên những người này vào các Group A, Group B, Group C dựa vào Excel? Vậy thì cách làm như sau:
Trên Excel bạn chia 2 cột là NameGroup. Trong cột Name bạn điền danh sách các tên thành viên, còn trong cột Group bạn dán giá trị như sau:

=CHOOSE(RANDBETWEEN (1,3), "Group A", "Group B", "Group C")

Tiếp đến bạn bấm giữ vào kéo xuống cho đến hết cột tương ứng với cột Name là xong. Bạn có thể tải mẫu chia nhóm ngẫu nhiên trong Excel tại đây

random chia nhóm, random pair generator, chia cặp, ghép đôi, phần mềm chia nhóm, chia nhóm online, random group online, random team work online, random chia team, group maker, random chia 2 nhóm, tạo nhóm ngẫu nhiên, random đội, random nhóm

TOP
×
x