Tính giá điều chỉnh của cổ phiếu ngày GDKHQ online 2024

Loading...
VNĐ
VNĐ
%
%
VNĐ
0
VNĐ

Công thức tính giá điều chỉnh cổ phiếu ngày GDKHQ

Công thức tính giá điều chỉnh cổ phiếu ngày giao dịch không hưởng quyền

Trong đó:

 • P: Giá hiện tại
 • P’: Giá ngày GDKHQ
 • Pα: Giá cổ phiếu phát hành thêm
 • α : Tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm
 • β : Tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng (cổ tức bằng cổ phiếu)
 • C : Cổ tức bằng tiền mỗi cổ phiếu

Hướng dẫn tính giá điều chỉnh của cổ phiếu ngày GDKHQ

 • Nhập giá hiện tại (P): Là giá đóng cửa của cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ)
 • Nhập giá cổ phiếu phát hành thêm (Pα): Mặc định giá cổ phiếu phát hành thêm là 10.000 đ nên bạn cứ để mặc định.
 • Nhập tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm (α): Ví dụ cứ 100 cổ có quyền mua 20 cổ, tức là tỷ lệ 20% => nhập 20
 • Nhập cổ tức bằng tiền mỗi cổ phiếu (C): Ví dụ tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền là 15%, tức là mỗi cổ bạn sẽ nhận được (15*10000)/100 = 1500 => nhập 1500

Bạn có thể lấy các số liệu này ở đâu? Bạn có thể đọc tin trên các trang báo chuyên về chứng khoán như CafeF.vn hoặc VietStock.vn hoặc trang web của công ty liên quan đến cổ phiếu bạn đang muốn tính. Trên các tin đó sẽ có đầy đủ các số liệu bạn cần ở trên.

Lưu ý: Nếu mục nào không có thì điền số 0.
Ví dụ: Chỉ chia thưởng cổ phiếu mà không phát hành thêm, cũng không trả cổ tức bằng tiền thì các mục (α) và (C) bạn điền là 0.

Ví dụ tính giá điều chỉnh của cổ phiếu VCB

Cổ phiếu VCB vào ngày 7/1/2016 có giá 30.000 đồng. Ngày 8/1/2016 là ngày GDKHQ của cổ phiếu VCB với các quyền sau:

 • Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền: 100:15 (tương đương 15% hay 1.500 đồng)
 • Tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng: 100:10 (tương đương 10%)
 • Phát hành thêm theo tỷ lệ: 100:20 giá 10.000 đồng

Do vậy, giá cổ phiếu VCB vào ngày GDKHQ 8/1/2015 được tính như sau:

giá điều chỉnh trong ngày chia cổ tức

Thông tin liên quan

* Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?

Ngày giao dịch không hưởng quyền (hay còn được gọi là "ex-date" trong tiếng Anh) là ngày mà một công ty niêm yết chứng khoán xác định danh sách các cổ đông được hưởng quyền sở hữu các quyền mua cổ phiếu mới hoặc quyền nhận cổ tức. Sau ngày này, các cổ phiếu sẽ không còn được giao dịch đi kèm với quyền hưởng này.

Thông thường, trước ngày giao dịch không hưởng quyền, công ty sẽ công bố thông tin về ngày trả cổ tức hoặc ngày phát hành cổ phiếu mới cùng với tỷ lệ quyền hưởng cho cổ đông hiện tại. Đối với cổ đông nắm giữ cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền, họ sẽ có quyền nhận cổ tức hoặc mua cổ phiếu mới theo tỷ lệ được xác định.

Ngày giao dịch không hưởng quyền quan trọng trong việc xác định giá trị của cổ phiếu trên thị trường. Sau ngày này, giá cổ phiếu thường sẽ giảm đi một lượng tương đương với giá trị của quyền hưởng đã bị loại bỏ.

Lưu ý: Bạn chỉ không được hưởng quyền lần này thôi nhé, còn nếu có ngày GDKHQ tiếp theo mà bạn vẫn hold cổ phiếu đó thì bạn vẫn có đầy đủ các quyền của cổ đông nhé.

* Ngày đăng ký cuối cùng là gì?

Ngày đăng ký cuối cùng (hay còn được gọi là "record date" trong tiếng Anh) là ngày cuối cùng mà một cổ đông phải có tên trong sách đăng ký chứng khoán của công ty để được hưởng quyền sở hữu cổ phiếu hoặc quyền nhận cổ tức. Các cổ đông phải mua cổ phiếu và có tên được ghi trong sách đăng ký trước ngày đăng ký cuối cùng để được coi là cổ đông hưởng quyền.

Ngày đăng ký cuối cùng thường xuyên diễn ra trước ngày giao dịch không hưởng quyền, một khoảng thời gian được quy định bởi công ty. Nếu một cổ đông mua cổ phiếu sau ngày đăng ký cuối cùng, thì họ sẽ không được hưởng quyền nhận cổ tức hoặc quyền mua cổ phiếu mới.

Ngày đăng ký cuối cùng cũng quan trọng trong quá trình xác định danh sách các cổ đông hưởng quyền và chuẩn bị cho quy trình chia cổ tức hoặc phát hành cổ phiếu mới.

công cụ, tiện ích, web, app, tính giá điều chỉnh cổ phiếu, giao dịch không hưởng quyền, GDKHQ, tính giá cổ phiếu online, giá cổ phiếu giảm ngày GDKHQ

TOP
×
x