Cách tính phần trăm (%) và công cụ tính phần trăm online 2024

Loading...
1. Tính x% của a:
%
của
=
2. Tính xem x là bao nhiêu % của a:
là bao nhiêu %
của
=
%
3. Tính phần trăm giảm giá / tăng giá:
%
của
=
4. Số x là y% của số z. z là?
Số
%
của số
5. Tính phần trăm của giá trị thay đổi
=
%
6. Tính giá gốc của sản phẩm sau khi được giảm giá
%
=

Tại sao nên sử dụng công cụ tính phần trăm online?

Sử dụng công cụ tính phần trăm không thể hiện rằng ta không biết công thức tính phần trăm mà chỉ cho thấy rằng việc "công cụ hóa" các tính toán lặp đi lặp lại một cách nhàm chán là một cách giúp cho cuộc sống trở nên đơn giản hơn, giúp tiết kiệm thời gian hơn. Người sử dụng các công cụ giúp nâng cao hiệu suất công việc cũng là người thông minh và nhanh nhẹn hơn. Do vậy, hôm nay bạn ở đây và đang sử dụng công cụ này, vậy bạn cũng là người biết quản lý tốt thời gian rồi đó.

Cách tính phần trăm (%)

Phần trăm (%) là gì?

Trong toán học, phần trăm là tỉ số thể hiện dưới dạng phân số có mẫu số là 100. Ký hiệu thường dùng là ký hiệu phần trăm "%". Ví dụ, 20% (đọc là "hai mươi phần trăm") tương đương với , nói cách khác là 0,2.

Phần trăm thường được dùng để biểu thị độ lớn tương đối của một lượng so với một lượng khác. Đại lượng thứ nhất thường thể hiện phần tương ứng hoặc phần thay đổi so với đại lượng thứ hai. Ví dụ, một số tiền 40.000₫ sau khi lãi tăng lên 2.400₫, như vậy số tiền tăng lên một phần bằng 2.400 : 40.000 = 0,06 lần số tiền ban đầu. Vậy nếu diễn đạt theo phần trăm, ta nói số tiền 40.000₫ đã lãi thêm 6%.

Cách tính phần trăm (%)

Như trên đã đề cập "Phần trăm thường được dùng để biểu thị độ lớn tương đối của một lượng so với một lượng khác". Như vậy thì với hai số a và b ta có cách tính phần trăm như sau:

  • Tính tỉ lệ phần trăm của a so với b: (a/b) x 100%
  • Tính tỉ lệ phần trăm của b so với a: (b/a) x 100%

Cách tính phần trăm giảm giá hoặc tăng giá

Cách tính phần trăm này thường được áp dụng trong các chiến dịch marketing, bạn có thể dùng để tăng giá sản phẩm này hoặc giảm giá sản phẩm khác. Với tiện ích trên, bạn chỉ việc nhập giá gốc, phần trăm bạn muốn giảm giá và chọn tăng hoặc giảm là sẽ ra giá tiền sau tăng hoặc giảm giá.

a. Công thức tính phần trăm giảm giá sản phẩm:

Số tiền sau giảm giá = Giá tiền gốc x [(100 – % Giảm giá)/100]

b. Công thức tính phần trăm tăng giá sản phẩm:

Số tiền sau tăng giá = Giá tiền gốc x [(100 + % Giảm giá)/100]

>> Tìm hiểu chi tiết về cách tính phần trăm giảm giácách tính phần trăm chiết khấu

Cách tính phần trăm của một số

Giả sử bạn cần tính x% của số a thì ta có công thức như sau:

Kết quả = x*a/100

Ví dụ: Tính xem 5% của 200 là bao nhiêu? Áp dụng công thức trên ta có kết quả = 5*200/100 = 10

Cách tính phần trăm chiết khấu

Để tính phần trăm số tiền chiết khấu cho đối tác, khách hàng thì ta có công thức như sau:

% chiết khấu = (số tiền chiết khấu/giá gốc)x100 (%)

Ví dụ: Giá gốc là 1.000.000 đ, bạn chiết khấu cho đối tác là 200.000 đ. Vậy % chiết khấu = (200.000/1.000.000)x100 = (1/5)*100 = 20 (%). Như vậy, bạn đã chiết khấu cho đối tác là 20%.

Ngược lại, ta có công thức tính số tiền chiết khấu:

Số tiền chiết khấu = (Giá gốc x % chiết khấu)/100

Ví dụ: Giá gốc là 1.000.000 đ, chiết khấu cho đối tác 20% thì số tiền chiết khấu = (1.000.000 x 20)/100 = 200.000 (đ)

Cách tính phần trăm lãi suất

Tôi thấy có nhiều người tìm kiếm từ khóa "tính phần trăm lãi suất". Tuy nhiên bản thân Ad không rõ người dùng tính phần này làm gì, bởi phần trăm lãi suất thường do ngân hàng tính sẵn. Người dùng chỉ quan tâm đến lãi hàng tháng nếu gửi tiết kiệm. Ad tôi đề xuất bạn nên tham khảo các công cụ Tính tiền lãi gửi tiết kiệm / Tính lịch trả nợ với dư nợ giảm dần.

Cách tính phần trăm lương 2024

Bạn nào hỏi "cách tính phần trăm lương" có lẽ là liên quan đến sự biến động lương của bạn. Có thể lương của bạn tăng lên hoặc giảm đi và bạn muốn tính phần trăm xem bạn đã được tăng lương lên bao nhiêu phần trăm hoặc bị giảm lương bao nhiêu phần trăm?

% Tăng/giảm lương = [(Lương mới - Lương cũ)/(mức lương cũ)]x100 (%)

Ví dụ: Lương mới là 15 triệu, lương cũ là 12 triệu. Vậy phần trăm tăng lương = [(15-12)/12)]x100 = 25 (%). Như vậy, lương của bạn đã tăng 25% so với lương cũ.

Cách tính phần trăm khối lượng

Công thức tính phần trăm khối lượng trong một hỗn hợp được tính như sau:

Phần trăm khối lượng = (khối lượng chất/khối lượng hỗn hợp) x 100

Như vậy, để xác định phần trăm của một chất trong hỗn hợp thì ta cần phải xác định khối lượng của hỗn hợp và khối lượng của chất cần tính phần trăm.

cách tính phần trăm, công thức tính phần trăm, cách tính phần trăm giảm giá, cách tính phần trăm tiền, công thức tính phần trăm khối lượng, cách tính phần trăm của một số, cách tính phần trăm online, công cụ tính phần trăm, cách tính phần trăm trong excel, cách tính phần trăm khối lượng, percent, percentage, percent calculator

TOP
×
x