Tính lãi kép online - Công thức tính lãi kép 2024

Loading...

Số tiền bạn có sẵn để đầu tư ban đầu.

VNĐ

Kỳ hạn nhận lãi tiền gửi của bạn.

Dự tính lãi

+0
Gốc: 0
Tổng: 0

Lãi kép là gì ?

Lãi kép hay lãi cộng dồn là số tiền lãi sinh ra sau quá trình đầu tư sẽ được cộng dồn vào khoản tiền vốn ban đầu để tiếp tục chu kỳ sinh lãi tiếp theo.

Công thức tính lãi kép

1. Tính lãi kép tiết kiệm dựa trên công thức:

Công thức tính lãi kép

Trong đó :

  • A: Số tiền gốc ban đầu
  • R: Lãi suất hàng năm hoặc hàng tháng
  • N: Số năm hoặc tháng gửi
  • m: Số lần ghép lãi trong năm

Hướng dẫn tính lãi kép online

Bạn nhập các thông số sau:

  • Nhập số tiền đầu tư ban đầu
  • Nhập số năm hoặc tháng gửi
  • Lãi suất gửi theo năm hoặc theo tháng
  • Kỳ hạn. Ví dụ mỗi năm bạn nhận lãi 1 lần thì chọn Hàng năm. Mỗi quý nhận lãi một lần thì chọn Hàng quý. Mỗi tháng nhận lãi một lần thì chọn Hàng tháng hoặc mỗi ngày nhận lãi một lần thì chọn Hàng ngày

Ví dụ về một bài toán lãi kép

Nam gửi tiết kiệm 10 triệu với lãi suất một năm là 8% , cứ sau 1 năm thì tiền lãi được ghép vào tiền gốc. Hỏi sau 5 năm Nam có cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu?

Áp dụng công thức lãi kép trên:

F = 10,000,000*(1+0.08/1)^(5*1) = 14,693,281 (VNĐ)

Vậy sau 5 năm Nam có cả gốc lẫn lãi là 14,693,281 (đ). Trong đó gốc là 10,000,000 còn lãi là 4,693,281 (đ)

web, tiện ích, công cụ, phần mềm, tính lãi kép online, công thức tính lãi kép, cách tính lãi kép, công thức lãi kép, lãi kép là gì

TOP
×
x