Tạo chữ gạch ngang, gạch chân, gạch chéo online 2024

Loading...

Tạo chữ gạch chân, gạch ngang, gạch chéo

Các mạng xã hội thường không cho phép chúng ta format font chữ và cũng ko cho gõ định dạng HTML do vậy để tạo được chữ gạch chân, gạch ngang, gạch chéo thì phải convert sang dạng biểu tượng. Công cụ này được tạo ra giúp bạn làm việc đó một cách nhanh chóng. Bạn chỉ cần gõ vào nội dung cần chuyển đổi và copy kết quả ngay ở bên dưới.

Ví dụ:

- Gạch ngang: X̵i̵n̵ c̵h̵à̵o̵ t̵h̵ế̵ g̵i̵ớ̵i̵!
- Gạch chéo dài: X̸i̸n̸ c̸h̸à̸o̸ t̸h̸ế̸ g̸i̸ớ̸i̸!
- Gạch chéo ngắn: X̷i̷n̷ c̷h̷à̷o̷ t̷h̷ế̷ g̷i̷ớ̷i̷!
- Gạch chân nét liền: X͟i͟n͟ c͟h͟à͟o͟ t͟h͟ế͟ g͟i͟ớ͟i͟!
- Gạch chân nét đứt: X̲i̲n̲ c̲h̲à̲o̲ t̲h̲ế̲ g̲i̲ớ̲i̲!
- Gạch chân sao: X͙I͙N͙ C͙H͙À͙O͙ T͙H͙Ế͙ G͙I͙Ớ͙I͙!

tạo chữ gạch chân online, chữ gạch ngang, chữ gạch chéo trực tuyến, chữ in đậm, chữ in nghiêng

TOP
×
x