Tạo chữ bong bóng online - 🅑🅞🅝🅖 🅑🅞́🅝🅖 - Tạo chữ hình tròn 2024

Loading...

Tạo chữ bong bóng đen / trắng

Công cụ này giúp bạn tạo ra văn bản là các chữ bong bóng (hay chữ bên trong hình tròn) nền đen hoặc nền trắng. Bạn có thể copy các ký tự đặc biệt này lên Facebook / Twitter / Instagram / Tiktok / Email,... Bạn cũng có thể sử dụng chữ bong bóng để làm nổi bật một lời chúc hoặc một con số.

Ví dụ:

- 🅒🅗🅤́🅒 🅜🅤̛̀🅝🅖 🅢🅘🅝🅗 🅝🅗🅐̣̂🅣

- ❷⓿❷❶

- Vàng ⑨⑨⑨⑨

- 🅗🅐🅟🅟🅨 🅑🅘🅡🅓🅣🅗 🅓🅐🅨

- 🅒🅗🅤́🅒 🅜🅤̛̀🅝🅖 🅢🅘🅝🅗 🅝🅗🅐̣̂🅣

công cụ, web, phần mềm, app, ứng dụng, tiện ích, tạo chữ trong hình tròn, ký tự chữ trong vòng tròn, chữ bong bóng đen, bong bóng trắng, viết chữ tròn online, trực tuyến, kiểu chữ bong bóng, cách viết chữ bong bóng đẹp, chữ in đậm, chữ in nghiêng

TOP
×
x