Meta Length Checker Online - Kiểm tra độ dài thẻ Meta

Loading...
https://example.com/

Meta Length Checker

Công cụ kiểm tra độ dài của thẻ Meta Title, Meta Description này giúp bạn đếm số ký tự của meta titlemeta description rồi đưa ra cảnh báo nếu số ký tự trên meta title hoặc meta description dài quá hoặc ngắn quá. Công cụ này tương tự như Plugin Yoast SEO bạn cài trong Wordpress nhưng nó được tạo ra để giúp các bạn Copywriter có thể check độ dài meta title và meta description mà không cần phải đăng nhập website rồi tạo bài viết.

Tính năng

- Giúp kiểm tra độ dài meta tags: Meta title, meta description
- Xem trước nội dung của bạn sẽ hiển thị như thế nào trên Google snippet và có chỉnh sửa phù hợp để làm nổi bật nội dung của bạn trên kết quả tìm kiếm, tăng CTR và tối đa lượt click vào website.
- Đối với Copywriter, bạn không cần phải đăng nhập wordpress và tạo bài viết để kiểm tra, nhìn trực quan hơn trên Word

Lưu ý:

Meta Title: Thẻ tiêu đề phải có độ dài từ 50-60 ký tự. Google đã không đưa ra cụ thể và nói rằng thẻ tiêu đề phải có độ dài như vậy; tuy nhiên, nếu tiêu đề của bạn dài hơn 60 ký tự, bạn có nguy cơ bị cắt bỏ ở giữa.

Meta description: là một yếu tố quan trọng và độ dài không nên quá 155 – 160 ký tự mặc dù gần đây cũng có nhiều thông tin cho rằng meta description có thể dài tới 320 ký tự.

kiểm tra độ dài thẻ meta; check meta title/description length online; tool kiểm tra độ dài meta trực tuyến

TOP
×
x