Tính giá đã bao gồm VAT - Tính số tiền trước thuế online 2024

Loading...

Cách tính giá đã bao gồm VAT hoặc chưa có VAT

Việc tính giá gốc hay giá chưa thuế từ giá đã có VAT là một bài toán rất đơn giản của không chỉ riêng dân kế toán mà hầu như ai đặt bút tính thì cũng có thể làm được.

Vậy còn cần công cụ này làm gì? Đó là vì không phải lúc nào chúng ta cũng nhớ công thức hoặc nhiều khi nhớ thì cũng ngại tính. Với công việc lặp lại thì điền số vào rồi công cụ tự tính, khỏi phải nhớ nhiều chẳng sướng hơn sao?

Công thức tính giá đã bao gồm VAT:
* Số tiền trước thuế (gốc) = Số tiền sau thuế/(1+ VAT/100)
* Tiền thuế = Giá chưa thuế * VAT/100
Công thức tính giá chưa bao gồm VAT:
* Số tiền sau thuế = số tiền trước thuế (gốc)*(1+VAT/100)

Công cụ, tiện ích, ứng dụng, phần mềm, web, Tính VAT ngược, tính giá gốc, tính giá trước thuế online, cách tính giá đã bao gồm VAT, cách tính giá đã bao gồm VAT 8, công thức tính VAT ngược, cách tính giá đã bao gồm VAT 8, cách tính số tiền trước thuế, cách tính ngược giá đã có thuế 8

TOP
×
x