Tung đồng xu âm dương • Gieo quẻ âm dương online 2024

Loading...

kết quả xin đài âm dương

Hãy tung đồng xu để hỏi thần linh xem ngài có đồng ý với mong muốn của bạn không?

tung đồng xu âm dương

☯ Hướng dẫn xin đài âm dương online

Xin quẻ âm dương là cách lựa chọn theo ý thần linh báo, thường thì gieo quẻ chỉ được phép tối đa 3 lần, sau 3 lần đó thì sự sai đúng thành vô nghĩa, không còn chuẩn xác nữa. Sẽ có 3 trường hợp xảy ra khi tung đồng xu âm dương như sau:

  1. Hai đồng đài đều xấp cả: nghĩa là không được, không đồng ý, không chấp nhận
  2. Hai đồng đài đều ngửa cả: nghĩa là có sự thiếu sót gì đó, còn phải xem xét chưa phê chuẩn, chưa đồng ý.
  3. Một đồng xấp, một đồng ngửa: nghĩa là nhất âm nhất dương = sự việc được chấp nhận, bề trên đồng ý theo sự kêu cầu.

Như vậy với câu hỏi "xin quẻ âm dương thế nào là được?" Thì có thể trả lời ngay đó là nhất âm nhất dương (tức là một đồng xấp và một đồng ngửa) với điều kiện số lần xin tối đa là 3 lần.

☯ Cách nhận biết đài âm dương

Hiện nay việc xin đài âm dương chủ yếu là tung đồng xu và đồng xu thường sử dụng là loại đồng xu Càn Long Thông Bảo nhà Thanh, đó là thời kỳ hưng thịnh và phát triển của Trung Quốc. Thời kỳ đó nhân dân giàu có hưng thịnh và thái bình, cho nên biểu tượng đồng xu thời kỳ đó thể hiện ước vọng và mong muốn của nhân dân về những điều tốt đẹp. Trên đồng xu có khắc 4 chữ Càn Long Thông Bảo đó là mặt dương, còn mặt không có chữ là mặt âm.

Mặt âm Mặt âm
Mặt dương Mặt dương

Lưu ý: Nhiều người gieo đài âm dương, lần thứ nhất thì thấy hai đồng đài đều ngửa, lại xem là “Cười là tươi là tốt” mà không chịu tìm hiểu xem đã bị thiếu sót gì. Đến lần xin thứ hai cũng vẫn như thế, lại xin nữa đến lần thứ ba thì hai đài đều sấp cả. Cố van xin than vãn, cầu đảo, đến lần thứ tư thì được đài “nhất âm nhất dương” lấy làm phấn khởi lắm mà không biết rằng quẻ đó vô ích “quá tam ba bận, sai đúng bằng không”. Ngoài ra người vô tín, vô tâm xin đài vô ích, dẫu cả ba lần gieo quẻ đều được Nhất âm Nhất dương, cũng giá trị chỉ là con số “0 “ mà thôi.

Tham khảo thêm: công cụ đổi ngày âm ⥨ dương

tung đồng xu âm dương trực tuyến, gieo quẻ âm dương online, không rơi xuống đất, đồng tiền âm dương, đĩa xin đài âm dương

TOP
×
x